VERSLAG BIJEENKOMST NIEUW CULTUURBELEID

Op uitnodiging van de Gemeente Dordrecht komen Dordtse kunstenaars op woensdagavond 18 september 2019 bij elkaar in Pictura aan de Voorstraat 190.

Na een introductie van o.a. wethouder Piet Sleeking en beleidsadviseur cultuur Simone Beunke, worden de kunstenaars gevraagd aan één van de vier tafels te gaan zitten die zijn ingedeeld in de categorieën; subsidiebeleid, kunstenaarsbeleid, atelierbeleid en cultuurbeleid algemeen.

Wat zijn de meest voorkomende suggesties die worden ingebracht? 

Voor de categorie subsidiebeleid zijn dat ten opzichte van de andere categorieën maar een paar dingen. Over het algemeen wordt dit beleid als positief en goed functionerend ervaren. De grootste suggestie is om een honorarium mogelijkheid in te bouwen in de huidige projectsubsidieregeling. Dit is nu niet mogelijk en levert soms moeilijke situaties op. 

Een andere suggestie gaat over de termijnen waarop subsidie aangevraagd kan worden. Dat is twee keer per jaar op vastgestelde momenten. Dit is soms problematisch, bijvoorbeeld wanneer kunstenaars worden uitgenodigd om mee te doen aan een tentoonstelling of project, en daar snel op gereageerd moet worden. Het is vervelend om op deze manier kansen mis te lopen. 

Andere tips zijn dat de subsidieregeling beter zichtbaar of vindbaar moet zijn, want nu moet je heel diep in de site van de gemeente duiken om het te vinden. Er wordt ook een plek of een ruimte gemist waarop staat wie subsidie heeft gekregen en wat er voor resultaten uit voort zijn gekomen. Ook een fysieke tentoonstelling bijvoorbeeld in het Dordrechts Museum wordt gesuggereerd.

Aan de tafel met categorie atelierbeleid is bij vele kunstenaars de reactie dat zij zich nu afvragen of er überhaupt wel een atelierbeleid is.

Het vastgoedbedrijf wordt genoemd als obstakel voor de groei en bloei van ateliergebruikers. Er wordt opgeroepen om een duidelijk verschil te maken tussen atelierruimte en kantoorruimte. Het is nu onduidelijk of ateliergebruikers worden gezien als kunstenaars met een professie die bepaalde behoeftes heeft of simpelweg als ondernemers in een bedrijfspand. 

Er wordt aan de bel getrokken over de m2 prijzen waarop de nieuwe huurprijzen voor ateliers nu op wordt berekend. Het wordt op deze manier onbetaalbaar en resulteert in leegstand. Een suggestie is om te onderzoeken of wonen en werken in je atelier mogelijk is. Of dat er een aantal woon/werk ateliers kunnen komen.

Een andere suggestie is nadenken over mogelijkheden van gebruik van grote leegstaande panden als werkplekken voor kunstenaars. Bijvoorbeeld het pand van DordtYart. 

Over het algemeen is iedereen het er over eens dat er nu veel moeilijke situaties ontstaan door het gebrek aan duidelijke regels over wat een atelier is en hoe het gebruikt mag worden, doordat er geen basisvoorziening is voor kunstenaars in het huidige beleid. Aan deze tafel wordt constant levendig gediscussieerd, het is misschien wel de echte ‘topic’ van de avond.

Aan de tafel van de categorie kunstenaarsbeleid worden veel dezelfde dingen gesuggereerd als bij atelierbeleid. Het kunstenaarsbeleid is er nu niet echt dus vragen veel kunstenaars zich af wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. 

De suggesties komen neer op een behoefte aan duidelijk en helder beleid omtrent huurprijzen, wonen en werken in je atelier. Een behoefte aan meer expositieruimte in de stad voor Dordtse kunstenaars en meer middelen voor (kunstenaars)initiatieven.

Aan de cultuurbeleid algemeen tafel is de meest gehoorde klacht het gemis van het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht dat in 2011 zijn deuren sloot. Vooral omdat het als centraal punt functioneerde waar vanuit men zich kon organiseren. Er werden vele mogelijkheden geboden om werk te presenteren en mee te doen aan opdrachten die verstrekt werden. Het was een baken van levendigheid en waardering voor de hedendaagse kunst en kunstenaars. Hetgeen nu erg gemist wordt in de stad.

De avond eindigt met een opsomming van de suggesties en er wordt uitgelegd wat er met de input van deze avond gedaan zal worden.

Op de valreep concludeert kunstenaar Gerhard Lenting opmerkelijk scherp dat de strekking van de avond is dat in tegenstelling tot het huidige subsidiebeleid het atelier- en kunstenaarsbeleid zeer verouderd zijn en niet meer functioneren. Dat is inderdaad als grootste brok naar boven komen drijven.

Kunstenaar Joan Heemskerk vroeg de organisatie om de notulen van deze bijeenkomst. Op deze manier kunnen we er zeker van zijn dat alle zaken die wij belangrijk vinden ook goed overgekomen zijn.

De Gemeente Dordrecht heeft een cultuur-’taart’ gemaakt waarop alle onderdelen van de Dordtse cultuur in terug te vinden zijn als een soort taartpunten. Bijvoorbeeld theater & dans, erfgoed, letteren en muziek staan ook allemaal op deze taart. Voor elk van deze ‘taartpunten’ worden bijeenkomsten gehouden om via de sector zelf input te verzamelen. Met al deze input wordt vervolgens een nieuwe cultuurnota geschreven waarin alles samenkomt.

Er bestaat al een startnotie die vastgesteld is. De volgende stap is om informatie op te halen uit de stad en de regio. Bijvoorbeeld a.s. 30 september is er een bijeenkomst ‘makersklimaat’, voor de sectoren muziek en theater. Wanneer alle informatie is opgehaald wordt deze verwerkt en samengebracht in een nieuwe cultuurnota. Deze wordt aangeboden aan de politiek. 

We zijn er dus nog niet en we kunnen alleen maar hopen dan de input die wij leveren ook als zodanig in de nieuwe cultuurnota komt te staan en dan is natuurlijk nog te bezien of de politiek er mee verder wil. 

Desalniettemin is het heel fijn en goed dat er de mogelijkheid wordt gecreëerd om input te geven. Dat geeft het gevoel dat er geluisterd wordt naar de professionals uit de sector die het aller beste voor hebben met hun professie en met de stad. In de cultuursector gaan die nou eenmaal hand in hand.