VERSLAG VAN KICK-OFF EVENT OP 12 JULI

Bij een pilot probeer je dingen uit, zodat je er later van kan leren. Het geeft je ook de vrijheid om juist die dingen te proberen waarvan je echt niet weet hoe het zal uitpakken. Dat hebben we vrijdagavond met z’n allen gedaan.

Het was fantastisch om te zien dat er heel veel animo voor was. Er zijn in totaal zo’n 35 mensen komen kijken en luisteren. Het was een bijzondere sfeer omdat veel mensen uit het publiek meededen aan het gesprek, iets wat lang niet altijd lukt als je een event organiseert. Fijn dus!

De avond begon met de plannen en dromen van DOLLY. Ze staat voor meer support voor kunstenaars, meer ruimte voor hedendaagse kunst in Dordrecht en voor meer verbinding met de samenleving.

Het thema ‘inclusiviteit’ is een mode-woord, het valt te pas en te onpas. De vraag die we stellen is: ‘Wat betekent inclusiviteit, binnen ons vak als kunstenaars en dus als makers?’ Maar we zijn ook mensen met empathie en bewoners van deze aarde die we samen (eerlijk) moeten delen. Hoe zit dat met ‘inclusiviteit’? Het is nogal een containerbegrip.

Een van de doelstellingen van de avond was om de spreekwoordelijke container open te breken en een aantal nuttige observaties op te doen en die te noteren. Dat werd gedaan op een groot vel papier aan de muur. Het idee erachter is dat de kunstenaars die na de kick-off de projectweken in gaan een residu of landkaart aangereikt krijgen over het thema en over de avond.

De gasten van de avond, beeldend kunstenaars Hester Scheurwater en Ralf Kokke presenteerden kort hun werk. Note to myself; dat had waarschijnlijk langer gemogen. Ook vond ik dat hun werk te weinig zichtbaar was, mogelijk kwam dat door de gekozen vorm van de presentatie, een soort slideshow. Een iets langer en diepgaander interview had interessant geweest. Ook had ik graag willen weten of zij elkaar al kenden voor deze avond en hoe ze naar elkaars werk kijken. Voor de volgende keer dus.

De avond vervolgde met de stellig #1 tot en met #7. De stellingen waren een manier om discussie op gang te brengen. De stellingen zijn door mijzelf ingebracht en een enkeling door Erik Sep. Het waren voornamelijk quotes van bekende kunstcritici en schrijvers. Ze waren moeilijk, dat was van te voren te voorspellen. Toch hebben we heel veel issues kunnen bespreken, dat vind ik echt knap en een bewijs dat het mogelijk is om met een redelijk grote groep de diepte in te gaan.

De stellingen hadden ook minpunten. De eerste twee bevestigden elkaar te veel. Ze waren moeilijk en gingen – dit merkte iemand anders op – ook erg over taal. Dus de volgende keer – mochten we weer stellingen willen gebruiken – dan kunnen die beter aangevuld worden met beeld. Zelfs misschien beter helemaal in beeld in de vorm van van voorbeelden. Conclusie voor nu, minder stellingen en meer in beeld.

Aan het begin van de avond vroeg DOLLY zelf om feedback over de avond. Er waren vrolijk gekleurde post-it’s en markers om je tip of top achter te laten. Deze tips varieerden van ‘paradoxaal’ tot ‘de volgende keer meer minderheidsgroepen uitnodigen’. Dolly dankt u hiervoor. (heart).

Een hartelijke dank aan de mensen die zijn komen kijken en hun mening wilden geven. Een hartelijk dank ook aan alle stille supporters. Speciale dank aan aan Hester Scheurwater, Ralf Kokke en Erik Sep.

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Dordrecht en in samenwerking met Pictura / Hedendaagse Kunst.